Transformers AUTO ROBOT ROBOT ROBOT FT-17 TEPPISTA caliente rossoto Tinta Scatola Giocattolo 05c8f0